Zastępstwo inwestorskie

Strona główna/Oferta/ Zastępstwo inwestorskie
Świadczymy również usługi dotyczące zastępstwa inwestorskiego w których skład wchodzą m.in.:
 
 • uzyskanie wszelkich materiałów do projektowania
 • przygotowanie dokumentacji geodezyjnych
 • adaptacje projektów
 • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • koordynacja wykonawstwa robót budowlano-montażowych
 • wytyczanie budynków
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze
 • sprawowanie funkcji nadzoru budowlanego
 • doradztwo techniczne w zakresie budownictwa
 • prowadzenie dziennika budowy