Pozwolenie na budowę - krok po kroku

Strona główna/Dlaczego my?/ Informacje jak uzyskać pozwolenie na budowę?
Droga do uzyskania decyzji administracyjnej jaką jest pozwolenie na budowę jest zazwyczaj długa, a proces zebrania wszelkich potrzebnych dokumentów niezwykle czasochłonny.

Poniżej przedstawiamy listę poszczególnych kroków do wykonania, umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę:  
 
 1. 4 egz. projektu budowlanego
 2. Zgoda z biura architektonicznego na zmiany w projekcie
 3. Zmiany w projekcie budowlanym
 4. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
 5. Wniosek o Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 6. Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 7. Zamówienie map do celów projektowych i mapy zasadniczej
 8. Mapa zasadnicza
 9. Mapy do celów projektowych
 10. Wniosek o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 11. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 12. Wniosek o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej
 13. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej
 14. Opis i usytuowanie projektowanej studni na działce (w projekcie zagospodarowania działki) - przy braku dostępu do sieci wodociągowej
 15. Wniosek o warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
 16. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
 17. 4 egz. projektu budowlanego zbiornika na nieczystości płynne oraz usytuowanie i opis projektowanego szamba na działce - (przy braku dostępu do sieci kanalizacyjnej)
 18. Wniosek o warunki przyłączenia do sieci gazowej
 19. Warunki przyłączenia do sieci gazowej
 20. 4 egz. projektu zagospodarowania działki
 21. Uprawnienia budowlane projektanta
 22. Zaświadczenie o przynależności autora projektu do właściwej izby samorządu zawodowego
 23. Wniosek o Wypis z rejestru gruntów
 24. Wypis z rejestru gruntów
 25. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 26. Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
 27. Wniosek o uprawomocnienie decyzji z produkcji rolnej
 28. Ostateczna decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej
 29. Wniosek o uzgodnienie zjazdu z działki
 30. Decyzja o lokalizacji zjazdu z działki
 31. Wniosek o uprawomocnienie decyzji o lokalizacji zjazdu z działki
 32. Ostateczna decyzja o lokalizacji zjazdu z działki
 33. Zlecenie badań geotechnicznych
 34. Dokumentacja geotechniczna
 35. Zlecenie inwentaryzacji drzew na działce w przypadku konieczności wycinki
 36. Wniosek o zgodę na wycinkę drzewa kolidujących z planowaną budową
 37. Zgoda na wycinkę drzew
 38. Wniosek do zarządcy urządzeń melioracyjnych o uzgodnienie planu zagospodarowania działki.
 39. Uzgodnienie właściwego zarządcy urządzeń melioracyjnych
 40. Zlecenie wykonania operatu wodnoprawnego w przypadku konieczności przebudowy lub likwidacji sieci drenarskiej
 41. Operat wodnoprawny
 42. Wniosek o pozwolenie wodnoprawne
 43. Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę lub likwidację sieci drenarskiej
 44. Wniosek o uprawomocnienie pozwolenia wodnoprawnego
 45. Ostateczne pozwolenie wodnoprawne
 46. Wniosek o pozwolenie na budowę
 47. Decyzja o pozwoleniu na budowę
 48. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
 49. Zarejestrowany dziennik budowy
 50. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy
 51. Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy.

Lista ta nie jest jeszcze zamknięta, jednakże wychodząc na przeciw klientom służymy wszelką pomocą przy uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na budowę wymarzonego domu.

Ponadto zapewniamy sprawowanie nadzoru budowlanego na każdym jej etapie, opracowujemy harmonogram realizacji całej inwestycji, którego w późniejszym czasie pilnujemy.